Outsourcing kadry IT

Oferujemy elastyczne formy zatrudniania sprawdzonej kadry specjalistów IT na warunkach body leasingu. Oznacza to, że na czas określony w umowie, oddelegowujemy naszych specjalistów do pracy w siedzibie klienta lub do pracy zdalnej.Taka forma współpracy pozwala w krótkim czasie pozyskać kompetencje niezbędne w prowadzonym projekcie informatycznym a jednocześnie zminimalizować koszty, związane z rekrutacją pracownika, zatrudnieniem na etat, wyposażeniem w niezbędny sprzęt i oprogramowanie czy szkoleniem.

W zależności od potrzeb Klienta, dostarczamy wykwalifikowanych:
 • programistów,
 • testerów systemów i aplikacji,
 • architektów systemów i aplikacji
 • analityków biznesowych,
 • project managerów
 • administratorów,
 • konsultantów IT ds. projektowania, wdrażania lub zarządzania systemami.

W ramach outsourcingu kadry IT świadczymy następujące usługi:
 • realizacja systemów, poczynając od analizy biznesowej i technicznej obszaru,
 • migracja systemów i danych,
 • integracja systemów informatycznych,
 • testy oprogramowania,
 • utrzymanie istniejących systemów i ich rozwój wg wymagań klienta.